Ludzī kīļ : Ieraksts Ludzas igauņu valodā

 
Te iespējams noklausīties izvilkumu no ieraksta, kurā runā Ludzas igauņu valodas pratējs Jāzeps Germovs, kā arī apskatīties šī ieraksta fonētisku transkriptu. Ieraksts ir no 1971. gada. Germovs tajā laikā dzīvoja Lielajos Tjapšos, ciems netālu no Pildas uz dienvidiem no Ludzas. Germovs piedzima 1898. gadā un viņam bija 73 gadi laikā, kad šo sarunu ierakstīja. Sarunu ierakstīja pētnieki Aino Valmeta (Aino Valmet) un Pauloprīts Voolaine (Paulopriit Voolaine) Ludzā. (Par Voolaines plašo ilggadīgo darbu ar Ludzas igauņiem lasiet šeit.)

Kā citur šajā lapā esmu rakstījis, Lielie Tjapši bija pēdējā vieta, kur runāja Ludzas igauņu valodā. Šajā ierakstā runā galvenokārt Germovs, bet sarunājoties ar Germovu Valmeta un Voolaine pārsvarā lieto krievu valodu. Ieraksta transkripts uzrakstīts lietojot somugru fonētiskās transkribēšanas sistēmu. Transkripta autore ir Tūli Tuiska (Tuuli Tuisk), kas to sagatavoja 2007. gadā.

Ieraksta izvilkums te parādās pateicoties Tartu universitātes Igauņu valodas izlokšņu un radu valodu arhīva (Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv) atļaujai. Pilnais ieraksts (ar kodu F0157-04) un transkripts (ar kodu MKT0224) atrodas arhīva krājumos. Tartu universitātes Igauņu valodas izlokšņu un radu valodu arhīvam pieder visas autortiesības ierakstam un transkriptam. 

Uzklikšķiniet šeit, lai apskatītos ieraksta transkriptu un uzklikšķiniet uz spēlētāja zem fotogrāfijas, lai noklausītos ierakstu.

Fotogrāfiju (no Igaunijas Valsts muzeja, kods ERM_Fk_756_93) uzņēma Augusts Sangs (August Sang) 1936. gadā Lielajos Tjapšos. Tajā visticamāk redzams Jāzeps Germovs ar sievu un bērniem.Par_Ludzas_igauniem.htmlhttp://www.murre.ut.ee/arhiiv/Ieraksts_Ludzas_igaunu_valoda_files/MKT0224_LUT_Jaan%20Germov_F0157_4_fon%20%28excerpt%29.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2


© 2014 Uldis Balodis. Visas tiesības aizsargātas.


Rakstīt Uldim