Ludzī kīļ: Temaatiline sõnaloend

 

Selles osas on lühike temaatiline sõnaloend Lutsi murrakus sõnadest. Valisin need sõnad selle järgi, mida Lutsi murraku rääkijad oma igapäevases elukeskkonnas ehk metsases maapiirkonna külas näha võisid. Sõnaloend on esitatud minu praktilises Lutsi murraku ortograafias ning järgib Lielie Tjapši küla kõnepruugi hääldust. Sõnad ise pärinevad August Sanga, Paulopriit Voolaise, Heikki Ojansuu, ja Oskar Kallase kogutud materjalidest.

Külaelu


aken -- akna

hani -- āh̦

hobune -- hopen kaerad -- kāraq kana -- kanā kass -- kașș

kits -- kițș       koer -- pinī  

korsten --  

   kommēn

kukk -- kikäs

          lammas -- 

   lammaș

lehm -- lihm

leib -- leib

maja -- majā        

nisu -- nizuq

rukis -- rügǟ      siga -- tsika             tuba -- tarē           

või -- vyezi

Inimene


hammas --

   hammas

jalg -- jalg

kasukas -- kask

keha -- kihǟ

kingad -- kängäq

kõrv -- kyrv

kõrvad -- kyrvaq

käsi -- käzī

laps -- lațș

mees -- mīs

müts, kübar --

   küpǟr
naine -- nāņe pea -- pǟ

poiss -- pois

püksid -- kādzaq

silm -- silm

silmad -- silmäq

suu -- sū

sõber -- sypr

särk, hame --

   hamēq

tüdruk -- tütrikLoodus


hunt -- suzī

järv -- jäŗv̦, jǟŗv̦

jää -- jegǟ

karu -- kahr

kask -- kyiv

kivi -- kivī

kuu -- kū

kuusk -- kūze

lind -- tsirk

Linnutee --

  Tsirgutī

lumi -- lumī

maa -- mā

maailm -- māilm

mets -- myts

mänd -- pettäi

puu -- pū

päike -- päiv

rebane -- repän

rohi -- rūh̦

tamm -- tamm

tuul -- tūl

vesi -- vezī

vikerkaar -- 
  jumalalūk

Aja arvestamine


aasta -- āstak

kuu -- kū

nädal -- nätäļ

päev -- päiv


kevad -- kevväi

suvi -- suvī

sügis -- sükǖz

talv -- talv


Monday --

  esmaspäev


Tuesday --

  teisipäev
Wednesday --

  kolmapäev


Thursday --

  neljapäev


Friday --

  reede


Saturday --

  laupäev


Sunday --

  pühapäev

Kuude nimetused


jaanuar --

vastse āstaga kū


veebruar --

  kündle pǟva kū


märts --

  kevǟjäne kū


aprill --

  mahla kū


mai --

  liht kū


juuni --

  jāni kūjuuli --

  haina kū


august --

  lēbä kū


september --

  sügǖzene kū


oktoober --

  vihma kū


november --

  hiņgaigu kū


detsember --

  taļvīne kū

Arvsõnad


1     üțș

2     kațș

3     kolq

4     nelli

5     vīz̦

6     kūz̦

7     sǟdze

8     katēza

9     ütēzä

10   kümme


11   üțșteiskümme

12   kațșteiskümme

15   vīz̦teiskümme
20 kațșkümmend

22 kațșkümmend 

       kațș

30 kolqkümmend

40 nellikümmend

50 vīz̦kümmend


100 sadā

200 kațșsadā

600 kūz̦sadā


1000 tuhat

5000 vīz̦tuhat


2014 kațștuhat    

       nelliteiskümme

Kaks vana lutsi meest (Lielie Tjapši, 1937)

foto: A. Sang, ERM_Fk_813_37

Naine nisu lõikamas (Lielie Tjapši, 1937)

foto: A. Sang, ERM_Fk_813_45

Puust sõudepaat Ludza järvel (1936)

foto: A. Sang, ERM_Fk_756_58

Tekla Jarošenko, viimase lutsi murraku kõneleja vana-vanaema (Lielie Tjapši, 1937)

foto: A. Sang, ERM_Fk_813_4

Saun (Mazie Tjapši, 1936)

foto: A. Sang, ERM_Fk_756_56

Vaade Mazie Tjapši külale (1936)

foto: A. Sang, ERM_Fk_756_61


© 2014 Uldis Balodis. Kõik õigused kaitstud.

Sisu eesti keelde tõlkinud Triin Todesk.


Kontakt